بایگانی برچسب ها: اعتیاد به مواد

وابستگی به مواد و اختلال در زندگی روزمره افراد

وابستگی به مواد و اختلال در زندگی روزمره افراد

وابستگی به مواد مشکلات متعددی را برای فرد و خانواده او به ارمغان می آورد. همانگونه که در تعریف وابستگی به مواد آمده است ، این امر در ابعاد مختلف زندگی فرد تاثیر گذاشته و به مرور زمان کارکرد های فردی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از ابعادی که فرد در آن دچار مشکل می شود روابط بین فردی اش با دیگران است.   اختلال در روابط اجتماعی فرد وابسته به مواد به دلیل اینکه نمی خواهد دیگران وی را مورد سرزنش قرار دهن...

ادامه مطلب