بایگانی برچسب ها: ” بعد تو “

بعد ” تو ” زندگی پر از خالیست …

بعد ” تو ” زندگی پر از خالیست …

بعد ” تو ” زندگی پر از خالیست … کالبدی محصور در شیشه دنیا … محکوم شده به نفس کشیدن بی تو … و جای زخم تازیانه های بغض بر گلو ، نشانه شکنجه های شبانه من … آزادی در کار نیست … من ابد خورده ام به دیدن دست های گره خورده تو با نفر سوم …     گاهی در نبودنت نوشته هایت را به آغوش می کشمو می بوسم انگار هر باری که دست به قلم می بردی تا یادداشتی بدون هیچ ادا و اصولو فلسفه بافی بنویسی ع...

ادامه مطلب