بایگانی برچسب ها: تو،آبان،باران

اصلا جنس آبان فرق می کند….

اصلا جنس آبان فرق می کند….

اصلا جنس آبان فرق می کند…. دلت می خواهد برایش عاشقی کنی نازش را بخری چای برایش دم کنی تمام احساست را بی چشم داشت خرجش کنی…. آبان هم کاری نکند فقط بنشیند بر سر بالاترین نقطه پاییزو پادشاهی کند تا می تواند دلبری کند برایتان و تو دلت قنج بزند از عشوه ها و ناز نگاهش…. برعکس آبان جان، مهرش انگار سر لج دارد با همه ،دلت را می شکند و خاطراتان را آزرده … کاری میکند که از رنگ های پاییزیه زردو قرمز هم متنفر شوی…. ...

ادامه مطلب