بایگانی برچسب ها: تیروئید

درمان کم کاری تیروئید با گیاهان طبیعی

درمان کم کاری تیروئید با گیاهان طبیعی

هورمون های غدهٔ تیروئید سوخت و ساز همهٔ سلول های بدن را تنظیم می کنند. به همین دلیل، کم بودن مقدار این هورمون ها، یا کم کاری تیروئید، می تواند اثر بسیار شدیدی بر بدن داشته باشد. این غدد به دونوع کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید ممکن است دچار شوند که هردو نظم بدن را برهم زند. غدهٔ تیروئید در گردن و درست در پشت سیب ادم قرار دارد. تولید هورمونهای تیروئید به سه چیز بستگی دارد: کافی بودن عنصر ید، سلامت خود غدهٔ تیروئید، و مقدار هورمون تحریک ک...

ادامه مطلب