بایگانی برچسب ها: خاصیت فندق

خواص فندق و نسخه هایی برای درمان بیماریها

خواص فندق و نسخه هایی برای درمان بیماریها

پلین ویرژیل، از کسانی هستند که در کتابهای تاریخی خود درخت فندق  و خواص فندق را شرح داده اند. دیوسکورید، طبیب نرون امپراتور روم که در قرن اول میلادی زندگی می کرد دربارهٔ فندق این طور می نویسد: «فندق به سختی از گلوپایین میرود و برای معده بد است، ولی شیرهٔ فندق دوای خوبی برای سرفه است.»     خواص فندق که از دیرباز شناخته شده است سنت هیلد گراد که در سالهای ۱۰۹۸ برای رفع ناتوانی جنسی نسخه می داد. در قرن شانزدهم ماتيول  دربارهٔ ...

ادامه مطلب