بایگانی برچسب ها: خاصیت لیموترش

مهمترین نسخه ها در خصوص خواص لیموترش

مهمترین نسخه ها در خصوص خواص لیموترش

نزدیک به چهارصد سال قبل از میلاد تئوفراست از لیموترش گفتوگو کرده و آن را به نام، سیب مدی اسم برده است، ولی به نظر نمیرسد که مردم در آن زمان لیمو را کشت کرده باشند، بلکه به طور خودرو میروییده است.در این مطلب از سایت مدل 24 برای شما از تاریچه لیموترش و خواص لیموترش صحبت میکنیم.تنها در قرن چهارم میلادی وقتی جنگجویان مسیحی جنگهای صلیبی به فلسطین رسیدند در باغهای اعراب لیموترش را دیدند که کشت شده بود. پلین گیاهشناس معروف لیمو را به عنوان پادز...

ادامه مطلب