بایگانی برچسب ها: خوشبختی انسان

نقش ذهنیت مثبت اندیش در خوشبختی

نقش ذهنیت مثبت اندیش در خوشبختی

خوشبختی برای افراد مختلف معناهای متفاوتی نیز دارد. اما آنچه ما در این مطلب از سایت مدل24 از آن صحبت می کنیم رسیدن به خوشبختی در قالب مثبت اندیشی و ذهن خلاق است. با ما در این مبحث جذاب همراه باشید. برای رسیدن به خوشبختی باید ذهن ما آماده این مطلب باشید.    خود آگاهی راهی برای رسیدن به خوشبختی وقتی انسان هدف معنی داری پیدا می کند، قدمی به سوی خلق سلامتی و خوشبختی برمی دارد، اگر یک پروژه، یک حرفه، خانواده و جسم انسان یک هدف باشد،...

ادامه مطلب