بایگانی برچسب ها: درمان خشکی دهان

خشکی دهان و روش های سنتی درمان آن

خشکی دهان و روش های سنتی درمان آن

سرخپوستان قبیله ای در برزیل گیاهی به نام جا بوراندی دارند که باعث ترشح بزاق دهان می شود. در واقع، به زبان خود آنها جا بوراندی یعنی «چیزی که بزاق می آورد.» شنیده این موضوع برای محققان مؤسسهٔ ملی تحقیقات دندان (NIDR) امریکا بسیار جالب بوده است. بسیاری مردم از نشانگان خشکی دهان در عذابند، به همین دلیل محققان همواره به دنبال چیزهایی از این دست بوده اند. به نظر می آمد جا بوراندی نقطهٔ امیدی بود. مادهٔ موجود در جا بوراندی که باعث ترشح بزاق می ش...

ادامه مطلب