بایگانی برچسب ها: درمان سنتی جرب

طبیعی ترین روش های خانگی در درمان جرب

طبیعی ترین روش های خانگی در درمان جرب

بیماری گال یا جرب یک بیماری پوستی است که منبع آن انگلی است و خارش دار می باشد. عامل جرب بندپایی از زیر مجموعه هیرهها می باشد. هیرهها موجوداتی بسیار ریز هستند که شبیه کنه می باشند. این بیماری جزو مهم ترین بیماری های خارش دار است که این خارش هم بدلیل تراوشات انگلی روی پوست می باشد. انگلها این قابلیت را دارند که همه جای بدن را درگیر خود کنند ولی اغلب پشت و کف دستها و آرنج و کشاله ران را درگیر می کنند.این بیماری مسری است در نتیجه ضدعفونی کردن...

ادامه مطلب