بایگانی برچسب ها: درمان سنتی زخم

گیاهان موثر و مفید در درمان زخم

گیاهان موثر و مفید در درمان زخم

میخواهیم اینم طلب را با یک داستان قابل توجه در مورد درمان زخم ها به وسیلهٔ گیاهان شروع کنیم . یکی از افراد مبتلا به دیابت همانند بسیاری از مبتلایان دیگر، او هم مرتب دچار گرفتاری پا می شد تا جایی که پزشک معالج قطع یکی از انگشتان پا را که به شدت زخمی شده بود توصیه کرد. این فرد نزد یک گیاه درمانگر رفت  و جایگزینی گیاهی برای کمک  و جلوگیری از این عمل دردآور خواست. آن گیاه درمانگر پیشنهاد دارد قبل از قطع انگشت گیاه گوش خر (هماور) را، به صورت ض...

ادامه مطلب