بایگانی برچسب ها: دل درد حاد

انواع دل درد حاد و مزمن را بشناسیم

انواع دل درد حاد و مزمن را بشناسیم

بدن ما از برخی نشانه ها استفاده می کند تا هشدار دهد که خطری در درون ما در حال وقوع است. یکی از این نشانه ها دل درد است.ما در مجله اینترنتی مدل 24 در مورد انواع دل درد حاد و مزمن را بشناسیم، بیشتر توضیح خواهیم داد.   دل درد حاد دل درد حاد را که بیش از دو یا سه ساعت به طول بیانجامد، باید با فوریت تلقی کرد: کودک باید بی درنگ توسط پزشک دیده شود. ممکن است دل درد به آپاندیس مربوط باشد، در این مورد معمولاً درد، از ناحیه وسط شکم آغاز ش...

ادامه مطلب