بایگانی برچسب ها: راه های موفق شدن

موفق شدن مشکل تر از شکست خوردن نیست

موفق شدن مشکل تر از شکست خوردن نیست

شکست خوردن برای بیشتر مردم، یک رویه ی عادی در زندگی است. درماندگی و شکست ، احساسی بسیار ریشه دار است و ریشه کن کردن آن از ذهن بسیار دشوار می باشد . همه ی ما انتظار بالایی از خود داریم اما نگرانی  در مورد توانایی های فردی و موقعیت، همیشه ما را تحقیر می کند . اجتماع هم، روحیه ای افسرده به ما می دهد، این یک سیر و دور معیوبی است که مدام در ناکامی و شکست خوردن آن را تجربه می کنیم برای موفقیت باید بیاموزیم که موفق شدن مشکل تر از شکست خوردن نیس...

ادامه مطلب