بایگانی برچسب ها: رفع سرگیجه

برای درمان سرگیجه از روشهای طبیعی بهره ببرید

برای درمان سرگیجه از روشهای طبیعی بهره ببرید

بعضی از افراد هر از چند گاهی بدون دلیل دچار سرگیجه می شوند. پزشکان گاهی بدون اینکه دلیل آن را بدانند برای درمان سرگیجه داروهای شیمیایی بسیاری را تجویز می کنند.اما بد نیست بدانید می توانید بدون داروهای شیمیایی و با روش های سنتی به درمان سرگیجه بپردازید.با ما در ادامه مطلب از سایت مدل 24 همراه باشید.   درمان سرگیجه به روش سنتی : گیاه دارویی تاتوره و نوع تزیینی آن دارای اسکوپولامین هستند، گرچه کمتر از داروی شیمیایی ان.  اسکو پول...

ادامه مطلب