بایگانی برچسب ها: روانشناسی

آشنایی با رابطه مستقیم ذهن و بدن

آشنایی با رابطه مستقیم ذهن و بدن

مسلما همه ی ما از روابط مستقی ذهن و بدن اطلاع داریم. می دانیم که به دلیل این رابطه نزدیک ذهن و بدن گاهی اوقات مشکلات جسمانی ما از ذهن ما نشات می گیرد. در این مطلب از سایت مدل24 از رابط بین ذهن و بدن و روح بیشتر صحبت می کنیم. با ما در این مبحث جالب همراه باشید.   روابط بین ذهن و بدن وارهیدگی، با تغییراتی در اعماق فیزیولوژیکی بدن، همراه می باشد. در بحث ذهن و بدن بررسی این تغییرات پایه و سنگ بنای اصلی آموزشی درمان انواع بیماری ه...

ادامه مطلب

فرآیند روان درمانی و تاثیر آن بر زندگی

فرآیند روان درمانی و تاثیر آن بر زندگی

روان درمانی به سلسله کارهایی می گویند که فرد درمانگر بروی شخص بیمار انجام می دهد تا فرد بتواند بر روی احساسات و منطق خود همزمان کنترل داشته باشد. در این مطلب از سایت مدل24 برای شما از روند روان درمانی بیشتر صحبت می کنیم. همراهان عزیز با ما در ادامه مطلب نیز همراه باشید.   فرآیند تغییر در روان درمانی نکته عجیب در روند تغییر در روان درمانی این جا است که افراد تخریبگر ناگهان درمی یابند که تلاش های خلاق می توانند در جهت منافع آنها مورد ا...

ادامه مطلب

آشنایی با برخی از عوامل خودتخریبی

آشنایی با برخی از عوامل خودتخریبی

خودتخریبی در افراد درجات مختلف دارد . در برخی این عامل به قدری مشهود است که به شکل یک عامل بازدارنده از رسیدن به خوشبختی و موفقیت قرار دارد. در این مطلب از سایت مدل24 از عوامل خودتخریبی در افراد برای شما عزیزان صحبت می کنیم.   خشم سرکوب شده از عوامل خودتخریبی تجربه های به دست آمده، نشان داده است، افرادی که طی سال های طولانی به تدریج خود شکوفایی خود را از دست داده اند، معمولا مقدار زیادی خشم سرکوب شده در درون خود داشته اند و زمانی که درمان...

ادامه مطلب

بررسی و آشنایی با الگوهای خودتخریبی

بررسی و آشنایی با الگوهای خودتخریبی

اگر همه ی انسانها را مورد بررسی قرار دهیم، همه به نوعی در زندگی خودشان می خواهند، موفقی و پیروز و سربلند باشند و مهمترین توانایی های خود را پیدا کنند، ولی متأسفانه خودشان عامل شکست خود هستند و بزرگترین دشمن خویش می باشند و انسانها چگونه و چرا باعث شکست خود می گردند؟در این مطلب از سایت مدل24 به بررسی الگوهای خودتخریبی می پردازیم. با ما همراه باشید.   الگوهای خودتخریبی ترکیب  قیدها و آداب و قوانین اجتماعی است که مانع رشد خلاقیت ...

ادامه مطلب

شناسایی خصوصیات یک شخصیت عصبی

شناسایی خصوصیات یک شخصیت عصبی

امروزه به دلیل زندگی شهری و مدرن بسیار پیش می آید که در طول روز حداقل با یک شخصیت عصبی روبه رو شویم. بسیاری عوامل در بروز شخصیت عصبی نقش دارند. در این مطلب از سایت مدل24 برای شما از خصوصیات یک شخصیت عصبی بیشتر صحبت می کنیم. با ما همراه باشید.   نقش اضطراب در شخصیت عصبی در ساختمان عصبیت و شخصیت عصبی ، اضطراب حکم موتور محرک عصبیت می باشد و کلمه ی اضطراب مترادف است با ترس، البته این از جهاتی شبیه یکدیگرند، مثلاً عوارض فیزیکی و جسمی مشابه...

ادامه مطلب