بایگانی برچسب ها: روشهای روان درمانی

فرآیند روان درمانی و تاثیر آن بر زندگی

فرآیند روان درمانی و تاثیر آن بر زندگی

روان درمانی به سلسله کارهایی می گویند که فرد درمانگر بروی شخص بیمار انجام می دهد تا فرد بتواند بر روی احساسات و منطق خود همزمان کنترل داشته باشد. در این مطلب از سایت مدل24 برای شما از روند روان درمانی بیشتر صحبت می کنیم. همراهان عزیز با ما در ادامه مطلب نیز همراه باشید.   فرآیند تغییر در روان درمانی نکته عجیب در روند تغییر در روان درمانی این جا است که افراد تخریبگر ناگهان درمی یابند که تلاش های خلاق می توانند در جهت منافع آنها مورد ا...

ادامه مطلب