بایگانی برچسب ها: سلامت روانی

ریشه یابی آفت های خوشبختی و رشد شخصیت

ریشه یابی آفت های خوشبختی و رشد شخصیت

[تعداد: 0    میانگین: 0/5] هر انسانی وقتی در بستر زندگی قرار می گیرد، نیروها و انرژی ها و استعدادهای بالقوه خاص خدادادی در او نهفته است، اگر شرایط بستر زندگی و فرصت های شایسته و مناسب فراهم گردد، این نیروها و استعدادها، رشد طبیعی خود را خواهند کرد، مانند یک بذری از یک گل و یا هر گیاهی در بستر مناسب خاک قرار گیرد و کلیه شرایط از نظر رطوبت و مواد غذایی و اقلیم (آب و هوا) فراهم باشد و مواظبت ه...

ادامه مطلب